Τέλος στα αντιαισθητικά εξωστοματικά μηχανήματα στην ορθοδοντική παιδιών!

Είναι τα εξωστοματικά μηχανήματα, που το παιδί πρέπει να φοράει 14-16 ώρες καθημερινά, μια μέθοδος που εξακολουθεί να είναι επίκαιρη ή υπάρχει κάποια εναλλακτική που προσφέρει ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα;